Nunciatura Apostólica · Catálogo Santa Sede, pabellón Expo 2008